Sempozyum Konuları

Konular

•    Biyokütle potansiyelleri 
•    Orman, tarımsal artık ve diğer hammadde kaynaklarının temini
•    Enerji bitkileri
•    Biyokütle lojistiği
•    Biyokütle işleme teknolojileri
•    Biyokütle yanma teknolojileri
•    Gazifikasyon
•    Anaerobik çürütme
•    Katı yakıtların üretimi ve temini
•    Piroliz
•    Biyoyakıtlar aracılığıyla enerji üretimi
•    Hidrotermal işleme
•    Yağ bazlı biyoyakıtlar
•    Biyoalkoller
•    Biyogaz
•    Biyorafineri
•    Atıktan enerjiye
•    Biyoekonomi
•    Sürdürülebilirlik ve sosyo-ekonomik etkiler
•    Çevreye etkileri
•    İklime etkileri ve sera gazı performansı
•    Biyoenerji politikaları
•    Biyoenerji üretimi için pazarlama modelleri
•    Biyoenerji mevzuatı
•    Biyoenerji entegrasyonu
 

Özetler belirtilen konular içinde olabilir ancak onlarla sınırlı değildir.